Mental Hälsa - Wiki

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Vad är social isolering?

8 min read

Social isolering

Social isolering och ensamhet är tillstånd som många människor upplever under hela livet. Det finns olika typer, orsaker och effekter av social isolering, med en oproportionerligt stor effekt på vissa befolkningsgrupper, t.ex. äldre personer. Med...

Read More
Vad är mental hälsa

7 min read

Mental hälsa

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av psykiskt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt...

Read More
Vad är gaslighting

7 min read

Gaslighting

Lär dig mer om det subtila men skadliga psykologiska verktyget gaslighting. Upptäck vad det är, var det kommer ifrån och hur du kan känna igen om du...

Read More
Vad är tacksamhet

7 min read

Tacksamhet

Att utveckla en attityd av tacksamhet kan skapa enorma förändringar i våra liv och till och med leda till bättre psykisk hälsa. Läs den här artikeln...

Read More
vad är resiliens?

7 min read

Motståndskraft

llbaka eller hoppa tillbaka. Enligt American Psychological Association (APA) är motståndskraft individers förmåga att anpassa sig eller övervinna...

Read More
En man som praktiserar positivt tänkande.

7 min read

Positivitet

Positivitet är egenskapen eller tillståndet att vara positiv, optimistisk eller konstruktiv. Det innebär att man har en hoppfull och självsäker...

Read More
en kvinna som använder sig av en stressboll för att reducera oönskad stress på jobbet

10 min read

Vad är stress?

Stress är idag något som blir allt vanligare i våra liv, både inom arbetslivet men också privat. Men hur kan du veta om du är stressad? Vi försöker...

Read More
Tonåring som ligger i soffan och lyssnar på musik som en del av stresshantering för tonåringar

3 min read

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress...

Read More
kvinna som gör mindful meditation utomhus för att hjälpa henne att hantera stress och press

8 min read

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering.

Read More
en man som utövar yoga på arbetsplatsen som en aktivitet för stresshantering

9 min read

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför?

Read More