Zdrowie psychiczne Wiki

Zdrowie psychiczne jest ważną częścią ogólnego stanu zdrowia. Może wpływać na zdolność danej osoby do radzenia sobie ze stresem, nawiązywania relacji z innymi i dokonywania wyborów. Istnieje wiele różnych rodzajów schorzeń psychicznych. Każdy z nich może wpływać na osobę na różne sposoby.

Niektóre powszechne schorzenia psychiczne to zaburzenia lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia.

.

Zdrowie psychiczne