5 min read

Wat is narcisme

 

Wat is narcisme? In gewone taal zouden we iemand als "narcistisch" kunnen omschrijven als hij een opgeblazen gevoel van eigenbelang, een behoefte aan bewondering en een gebrek aan empathie voor anderen vertoont.

Narcisme gedefinieerd

wat is narcisme?

Ze kunnen ook emotieloos lijken en een gevoel van aanspraak hebben. Mensen met narcistische trekken kunnen moeite hebben met het aangaan van hechte relaties door hun gebrek aan empathie en gedragsproblemen.

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPD) is een aandoening die ongeveer 1% van de bevolking treft. Het is genoemd naar de Griekse mythologische figuur Narcissus, die verliefd werd op zijn spiegelbeeld. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en begint vaak in de adolescentie of jonge volwassenheid. De stoornis wordt ook wel "ego-syntonisch" genoemd. De belangrijkste behandeling voor NPD is gesprekstherapie.

NPD verschilt van gezond narcisme, dat geen geestelijke stoornis is. Gezond narcisme is een noodzakelijk onderdeel van een evenwichtige persoonlijkheid. Het helpt mensen om zelfverzekerd en assertief te zijn. Te veel of te weinig narcisme kan schadelijk zijn.

Mensen met NPD kunnen een hoog zelfbeeld lijken te hebben, maar dat is vaak fragiel en kan snel in duigen vallen door kritiek of falen. Als ze niet de aandacht krijgen waarnaar ze hunkeren, kunnen ze depressief of boos worden.

 

Geschiedenis van het narcisme

Zoals de naam al doet vermoeden, vindt narcisme zijn oorsprong bij het Griekse mythologische personage Narcissus. In het verhaal was Narcissus een knappe jongeman die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Hij was zo in de ban van wat hij zag dat hij wegkwijnde en stierf. De term "narcisme" komt van het Griekse woord "narkissos", wat "eigenliefde" betekent.

De Duitse psychiater Heinz Kohut maakte de eerste formele beschrijving van de narcistische persoonlijkheidsstoornis in 1971. Kohut beschreef narcisme als een ontwikkelingsstoornis die het gevolg is van een gebrek aan adequate ouderlijke spiegeling tijdens de kindertijd. Spiegeling is het proces waarbij ouders hun kinderen een gevoel van eigenwaarde en acceptatie terugkaatsen. Zonder deze cruciale vorm van bevestiging kunnen kinderen een gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid ontwikkelen. Kohut geloofde dat narcistische persoonlijkheidsstoornis kon worden genezen door "zelf-object overdracht", waarbij de patiënt de behoefte aan spiegeling van echte mensen overdraagt aan de therapeut.

Sinds Kohuts eerste beschrijving zijn er vele andere theorieën over de oorzaken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis. Sommige onderzoekers geloven dat het wordt veroorzaakt door een vroegkinderlijk trauma of een gebrek aan adequaat ouderschap. Anderen geloven dat het te wijten is aan genetische factoren of een overvloed aan bepaalde chemische stoffen in de hersenen. Ondanks deze verschillende theorieën zijn de meeste deskundigen het er over eens dat de narcistische persoonlijkheidsstoornis het gevolg is van een combinatie van genetische, omgevings- en psychologische factoren.

 

Diagnose van narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD)

diagnose van narcisme

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPD) is een geestelijke stoornis die wordt vastgesteld wanneer iemand narcistische trekken vertoont. Narcistische Persoonlijkheidsstoornis is een ernstige aandoening die veel problemen in iemands leven kan veroorzaken. Als je denkt dat jij of iemand die je kent aan NPD lijdt, is het van vitaal belang om professionele hulp te zoeken. Narcisten zijn vaak moeilijk te behandelen omdat ze misschien niet geloven dat ze een probleem hebben. Soms zoeken mensen met NPD pas therapie wanneer hun narcistische gedrag problemen heeft veroorzaakt in hun persoonlijke of professionele leven.

Er is niet één enkele oorzaak van NPD. Het zou het gevolg zijn van genetische, omgevings- en psychologische factoren. Kinderen die door narcistische ouders zijn opgevoed lopen een grotere kans om NPD te ontwikkelen. Daarnaast kunnen mensen die in hun jeugd een trauma of misbruik hebben meegemaakt ook vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van de stoornis.

Hoewel we allemaal narcistische trekjes hebben, nemen mensen met NPD deze tot het uiterste. Enkele veel voorkomende narcistische kenmerken zijn:

 • Een overdreven gevoel van eigenbelang hebben...
 • Behoefte aan overmatige bewondering
 • Een gevoel van recht hebben
 • Overdreven bezorgd zijn over iemands uiterlijk
 • bezig zijn met succes en macht
 • Een gebrek aan empathie hebben
 • Ongevoelig zijn voor de behoeften van anderen
 • Uitbuitend zijn
 • Arrogant en verwaand zijn

Volgens de DSM-5, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, wordt narcistische persoonlijkheidsstoornis gekenmerkt door de volgende symptomen:

 • Een opgeblazen gevoel van eigenbelang
 • Een behoefte aan bewondering en positieve versterking van anderen
 • Een gebrek aan empathie voor anderen
 • Een gevoel van recht
 • Manipulatief gedrag
 • Jaloezie
 • Een gebrek aan vermogen om met kritiek of tegenslagen om te gaan
 • Een preoccupatie met succes of macht

Narcisme is een spectrum stoornis, wat betekent dat er verschillende niveaus van ernst zijn. Mensen met NPD zitten aan de bovenkant van het spectrum en vertonen wat bekend staat als "pathologisch narcisme". Dit betekent dat hun narcistische trekken zo extreem zijn dat ze problemen veroorzaken in hun persoonlijke en professionele leven. Pathologische narcisten kunnen een opgeblazen gevoel van eigenbelang hebben, hunkeren naar voortdurende bewondering en een gebrek aan empathie. Ze kunnen ook arrogant overkomen en moeilijk zijn om professionele of persoonlijke relaties mee op te bouwen.

 

Oorzaken van narcistische persoonlijkheidsstoornis

wat narcisme veroorzaakt

Omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn onder andere:

 • ouders of verzorgers hebben die narcistisch zijn
 • blootstaan aan veel kritiek of onverschilligheid van ouders of verzorgers
 • Opgroeien in een familieomgeving die erg competitief of overbezorgd was...
 • Weinig goede vrienden of relaties buiten de familie hebben

Psychologische factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn onder andere:

 • Een laag zelfbeeld hebben of zich onzeker voelen
 • Het gevoel dat je niet goed genoeg bent of dat je je nooit zult meten met anderen.
 • Een grandioos gevoel van eigendunk hebben...
 • Constante bewondering en lof van anderen nodig hebben.
 • Het gevoel recht te hebben op een speciale behandeling of privileges
 • Interpersoonlijk uitbuiten, wat betekent dat je misbruik maakt van anderen om je eigen doelen te bereiken.
 • Gebrek aan empathie voor de behoeften en gevoelens van anderen
 • Jaloers zijn op anderen of geloven dat anderen jaloers zijn op jou.
 • Zich op een arrogante of hooghartige manier gedragen

 

De "Donkere Triade"

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis gaat vaak gepaard met andere geestelijke stoornissen. De "duistere triade" van persoonlijkheidsstoornissen omvat narcisme, machiavellisme en psychopathie. Mensen met NPD kunnen symptomen van machiavellisme vertonen, gekenmerkt door een manipulatieve en emotieloze persoonlijkheid. Ze kunnen ook tekenen van psychopathie vertonen, gekenmerkt door een gebrek aan empathie en impulsief gedrag.

 

Geestelijke gezondheid en narcistische persoonlijkheidsstoornis

Geestelijke gezondheid voor mensen met NPD kan moeilijk te handhaven zijn. Omdat narcisten vaak een gebrek aan empathie hebben, kunnen zij niet begrijpen of zich inleven in de pijn die hun woorden of daden bij anderen kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen ze geen verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en in plaats daarvan anderen de schuld geven van eventuele problemen. Dit kan leiden tot vele andere geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst, depressie en drugsmisbruik.

Als jij of iemand die je kent aan NPD lijdt, is het essentieel om hulp te zoeken voor een behandeling. Er zijn veel behandelingsmogelijkheden beschikbaar, zoals therapie, medicatie en steungroepen. Mensen met NPD kunnen met behandeling leren hun symptomen te beheersen en gelukkiger te leven.

 

Veelgestelde vragen over narcisme

faq over narcisme

Wat zijn de belangrijkste tekenen van een narcist?

De top tekenen van een narcist zijn:

 • Een overdreven gevoel van eigendunk...
 • die voortdurend bewondering en bevestiging nodig heeft
 • Een gevoel van recht hebben
 • bezig zijn met succes en macht
 • Gebrek aan empathie
 • Ongevoelig zijn voor de behoeften van anderen
 • Uitbuitend zijn
 • Arrogant en verwaand zijn
 • Een gevoel van recht hebben
 • Moeilijk zijn om mee te werken.

 

Kan een narcist een goed mens zijn?

Een narcist kan een goed mens zijn; maar omdat ze de neiging hebben egocentrisch te zijn en geen empathie hebben, kunnen ze een uitdaging zijn om mee te werken of mee om te gaan. Bovendien kan hun behoefte aan bewondering en bevestiging er vaak toe leiden dat ze misbruik maken van anderen. Hoewel narcisten goede mensen kunnen zijn, moeten zij vaardigheden leren om hen te helpen gezonde relaties op te bouwen en een goed leven te leiden.

Wat zijn de verschillende soorten narcisme?

Er zijn verschillende soorten narcisme, maar het meest voorkomende type is grandioos narcisme. Grootse narcisten hebben een overdreven gevoel van eigenbelang en hebben voortdurend bewondering en bevestiging nodig. Ze kunnen ook uitbuitend zijn, gerechtigd en uitdagend om mee te werken. Andere soorten narcisme zijn:

 • Kwetsbaar narcisme
 • Heimelijk narcisme
 • Kwaadaardig narcisme

 

Wat zijn de oorzaken van narcistische persoonlijkheidsstoornis?

Er is niet één oorzaak voor Narcistische Persoonlijkheidsstoornis. Men denkt dat het het gevolg is van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Kinderen die door narcistische ouders zijn opgevoed lopen een grotere kans om NPD te ontwikkelen. Bovendien kunnen mensen die in hun jeugd een trauma of misbruik hebben meegemaakt, vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van de stoornis.

 

Is narcisme een geestesziekte?

Hoewel niet alle vormen van narcisme pathologisch zijn, kan extreem narcisme een geestesziekte zijn. Narcistische Persoonlijkheidsstoornis is een spectrum stoornis die varieert van mild tot ernstig. Mensen met NPD die aan de extreme kant van het spectrum zitten, vertonen wat bekend staat als "pathologisch narcisme". Dit betekent dat hun narcistische trekken zo ernstig zijn dat ze problemen veroorzaken in hun persoonlijke en professionele leven.

 

Hebben narcisten gevoelens?

Narcisten hebben wel gevoelens, maar hun emoties zijn vaak oppervlakkig en van korte duur. Ze kunnen een zogeheten "narcistisch aanbod" voelen, wat een golf van positieve emoties is die ze krijgen door bewondering, aandacht of succes. Het ontbreekt hen echter vaak aan empathie en diepgang, waardoor ze het moeilijk vinden om de emoties van anderen eerlijk te begrijpen of zich erom te bekommeren.

 

 

 
Meditatie voor depressie

Meditatie voor depressie

Depressie is een veel voorkomende psychische stoornis die wereldwijd ongeveer 280 miljoen mensen treft. Een depressie veroorzaakt veel moeilijkheden...

Continue Reading
Paarse Chakra

Paarse Chakra

De paarse chakra, ook wel de zevende of kruinchakra genoemd, bevindt zich boven op het hoofd en vertegenwoordigt het hoogste niveau van spiritueel...

Continue Reading
Indigo Chakra

Indigo Chakra

Het indigo chakra, ook bekend als het derde oog of zesde chakra, gelegen in het midden van het voorhoofd, is verantwoordelijk voor onze innerlijke...

Continue Reading