Mental Hälsa - Wiki

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Mental Hälsa

Vad är social isolering?

8 min read

Social isolering

Social isolering och ensamhet är tillstånd som många människor upplever under hela livet. Det finns olika typer, orsaker och effekter av social...

Read More
Vad är mental hälsa

7 min read

Mental hälsa

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av psykiskt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt...

Read More
Vad är gaslighting

7 min read

Gaslighting

Lär dig mer om det subtila men skadliga psykologiska verktyget gaslighting. Upptäck vad det är, var det kommer ifrån och hur du kan känna igen om du...

Read More
Vad är tacksamhet

7 min read

Tacksamhet

Att utveckla en attityd av tacksamhet kan skapa enorma förändringar i våra liv och till och med leda till bättre psykisk hälsa. Läs den här artikeln...

Read More
vad är resiliens?

7 min read

Motståndskraft

llbaka eller hoppa tillbaka. Enligt American Psychological Association (APA) är motståndskraft individers förmåga att anpassa sig eller övervinna...

Read More
En man som praktiserar positivt tänkande.

7 min read

Positivitet

Positivitet är egenskapen eller tillståndet att vara positiv, optimistisk eller konstruktiv. Det innebär att man har en hoppfull och självsäker...

Read More