Anahana

The Anahana team of researchers, writers, topic experts, and computer scientists come together worldwide to create educational and practical wellbeing articles, courses, and technology. Experienced professionals in mental and physical health, meditation, yoga, pilates, and many other fields collaborate to make complex topics easy to understand.

Vad är kryoterapi?

5 min read

Kryoterapi

Kryoterapi är en behandling som kan hjälpa till med stress, ångest, smärta och rehabilitering av skador. Kryoterapi utförs genom att utsätta kroppen eller huden för kalla temperaturer. Man kan få kryoterapibehandlingar på en klinik, ett spa-center...

Read More
Vad är idrottsvetenskap?

4 min read

Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap är sammanslagningen av vetenskapliga principer med idrottsträning och idrottsprestationer. Genom att tillämpa den vetenskapliga...

Read More
Vad är det limbiska systemet?

10 min read

Limbiska systemet

Enligt evolutionen är det limbiska systemet en av de äldsta delarna av vår hjärna. Enligt teorier som t.ex. den treeniga hjärnmodellen kallas det...

Read More
Upper Cross syndrom förklarat

6 min read

Upper Cross Syndrome

Upper Cross Syndrome är en muskuloskeletal sjukdom som orsakas av muskelobalans i överkroppen. Upper Cross Syndrome kan orsaka extrema...

Read More
neurodiversity explained

7 min read

Neurodiversitet

Lär dig mer om begreppet neurodiversitet, olika typer av neurodiverse sjukdomar och hur neurodiversitetsrörelsen utmanar traditionella tankesätt.

Read More
vad kronisk smärta är, hur du kan avgöra om det är akut eller kronisk smärta

11 min read

Kronisk smärta

Smärta är en subjektiv upplevelse där faktiska eller potentiella fysiologiska skador uppstår. Denna känsla är olika för alla och kan missförstås och...

Read More
Vikten av hållning förklaras

5 min read

Hållning

Hållning beskriver hur en person håller sin kropp när han eller hon står, sitter och rör sig. Det är viktigt att ha en korrekt hållning, eftersom en...

Read More
Kinesiologi förklaras

5 min read

Kinesiologi

Kinesiologi är en naturvetenskap som beskriver studiet av mänsklig rörelse. Kinesiologi kombinerar kunskap från anatomi, biologi, biomekanik,...

Read More
sömnstörningar och hur man klarar sig

8 min read

Sömnstörningar

Sömnstörning är ett paraplybegrepp som omfattar olika hälsotillstånd som förändrar en persons sömnmönster. Det finns många olika typer av...

Read More
varför flexibilitet är viktigt

8 min read

Flexibilitet

Flexibilitet är en muskels förmåga att sträcka sig genom hela rörelseområdet och är en viktig del av kroppens hälsa. Den påverkas av många faktorer,...

Read More